Pages

Sunday, 7 July 2019

My significants!

Malo E Lelei! Ko hoku hingoa ko Luisa , pea ko lele mai mei Eua, Tonga. Oku ia mo hoku konga ha’amoa mei he faha’i eku kui, Mei Lama. Ko Mei, koe tamai o eku fa’e pea ko Oneahi Lama koe mau fine’eiki ia mo hoku fanga ‘tehina. 'Oku ou laukau ke to'o 'a e ngaahi faingamalie ko 'eni ke fakahaa'i 'eku tukui kolo pea mo e mo'ui fakatautaha. Ae lea, o ‘pehe, “Ko Otua mo Tonga, ko hoku Tofia”, koe mahuinga ia ihe eku moui. Ko Otua, koe tamai ofa pea oku mahuinga ia kiate au ihe mea kotopa ihe univesiti koeni oku tau i ai. Ko Tonga, koe fonua ofa mo feofoofani. Ne ongo pe neu tupu hake i Nusila, ka koe ta’ahine Tonga au. 'Oku ou laukau 'aki ke hoko ko ha ki'i ta'ahine faka-Tonga.

Hello! My name is Luisa  and I come all the way Eua, Tonga. I also have a parts of Samoan pride from grandfathers bloodline, Mei Lama. Mei is my mothers father which also Oneahi Lama is known to be our grandmother to myself and my cousins. I am proud to be to take this oppurtunity to express my community and personal living. The saying, “God and Tonga are my inheritance”, is significant in my life. God is a loving father and is important to me throughout everything in this university. Tonga is a loving and friendly land. Though I was brought in New Zealand, but I still count as Tongan girl. I am proud to be a Tongan girl.No comments:

Post a comment